Anạnạngkpọng amọọn

Litạạmi

Kojạ

Ejimama obaa eponạ kenại

Yatu kebạkạ

Ẹsau kẹkọọ

Yọkalangnạnạng

Igali kẹpọi

Yẹkakabloong (Kẹtambali, Ẹkata, Ukẹng, Kublẹni, ketọng kẹmẹẹn bloong kẹkọọ, akpa keyooyi, yakpata kẹkọọ, Yakwaa kẹkọọ, likummạ, mbạn, ndanti, nkọma, ledummi, lopoo, akoolạ, awi.

Kọtẹ- Nkoon, yatạmi, yakpẹlẹma, yakọwa,  .